۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

سایت های خود رژیم هم از فیلترینگ در امان نیستند!

همانطور که قبلا با مسدود شدن وبسایت رسمی علی اکبر هاشمی رفسنجانی مشاهده شده است عناصر مختلف رژیم در نظر دارند برای دفاع و پیشبرد منافع خود از سیستم بحث برانگیز فیلترینگ اینترنتی جمهوری اسلامی استفاده کرده تا دهان رقبا و مخالفان خود را ببندند و مردم را هر چه بیشتر از دسترسی آزاد به اطلاعات محروم کنند. و این دفعه دست به اقدام علیه سایت های حامی محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی یا به اصطلاح جریان انحرافی زده اند و به گزارش 26 بهمن ماه سایت دیگربان، 9 سایت «انحرافی» را مسدود کرده اند. ما فعلا در تلاش این هستیم که در راه حفاظت از آزادی بیان و دسترسی آزاد به هرگونه اطلاعات بدون توجه به وابستگی آن، سایت های مسدود شده را در اختیار خوانندگان گرامی بگذاریم که جایگاه جدید آن را هر چه زودتر اعلام خواهیم کرد. به راحتی می توان تصور کرد که بعد از حمله به سایت هاشمی شجاعت یا شاید پررویی بیشتری پیدا کرده اند و از این پس می توان انتظار داشت که روند فیلترینگ سایت های وابسته به چهره های سرشناس رژیم با سرعت هر چه بیشتری پیش رود.